Scholar: 264 Tigchelaar, Eibert - View scholar details - European Association for Jewish Studies

Tigchelaar, Eibert - View scholar details

Tigchelaar, Eibert , Professor

Eibert Tigchelaar is associated with one institution

Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
Sint-Michielsstraat 6
Leuven
B-3000
Belgium
URL: http://theo.kuleuven.be/page/nl/
View more details

Position: Lecturer/Professor

Contact details
Email: etigchelaar@mac.com
eibert.tigchelaar@theo.kuleuven.be
URL: http://www.kuleuven.be/cv/u0062160.htm
http://kuleuven.academia.edu/EibertTigchelaar

Courses taught
Hebrew Bible / Dead Sea Scrolls and related

The scholar teaches (T) and/or researches (R) in:

1. Bible and Related Literature: TR
Hebrew Bible: TR
4: Apocrypha and Pseudepigrapha: R
Dead Sea Scrolls and Qumran studies: TR
2. History of the Jewish People: R
10: Second Temple period: R

Publications

– Tigchelaar, Eibert. “Lady Folly and her House in Three Qumran Manuscripts: On the Relation between 4Q525 15, 5Q16, and 4Q184 1,” Revue de Qumran 23/91 (2008): 271–81.

- Tigchelaar, Eibert. “Forms of Pseudepigraphy in the Dead Sea Scrolls.” Pages 85–101 in Pseudepigraphie und Verfasserfiktion in frühchristlichen Briefen. Edited by Jörg Frey, Jens Herzer, Martina Janßen, and Clare K. Rothschild. WUNT 246. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.

– Tigchelaar, Eibert. “In Search of the Scribe of 1QS,” in Emanuel. Studies in Hebrew Bible, Septuagint, and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov (ed. Shalom M. Paul et al.; Supplements to Vetus Testamentum 94; Leiden: Brill, 2003), 439–52.

- Tigchelaar, Eibert. “‘Spiritual People,’ ‘Fleshly Spirit,’ and ‘Vision of Meditation’: Reflections on 4QInstruction and 1 Corinthians.” Pages 103–18 in Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament. Edited by Florentino García Martínez. STDJ 85. Leiden: Brill, 2009.

- Tigchelaar, Eibert J. C. To Increase Learning for the Understanding Ones. Reading and Reconstructing the Fragmentary Early Jewish Sapiential Text 4QInstruction . Studies on the Texts of the Desert of Judah 44. Leiden, Boston and Köln: Brill, 2001.

- García Martínez, Florentino, and Eibert J. C. Tigchelaar. The Dead Sea Scrolls Study Edition. 2 vols. Rev. ed. Leiden: Brill and Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000.

- García Martínez, Florentino, Eibert J. C. Tigchelaar, and Adam S. van der Woude. Discoveries in the Judaean Desert XXIII: Qumran Cave 11 II, 11Q2-18, 11Q20-31 Incorporating Earlier Editions by J.P.M. van der Ploeg, O.P. with a Contribution by Edward Herbert. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Description

Eibert Tigchelaar is sinds 1 oktober 2009 hoogleraar in de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, met een onderzoeksopdracht van het Bijzonder Onderzoeksfonds van de universiteit. Voor zijn komst naar Leuven was hij post-doc en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, en full professor aan de Florida State University (Tallahassee).

Na zijn Groningse promotie op het Oude Testament in 1994 (Prophets of Old and the Day of the End) heeft hij zich gespecialiseerd op de Dode-Zeerollen en het Vroege Jodendom. Hij is betrokken geweest bij verschillende edities van de Dode-Zeerollen, waaronder de officiële uitgave van “het Nederlandse deel” van de rollen van Qumran Grot 11 en een studie-editie, de Dead Sea Scrolls Study Edition. Voorts heeft hij vooral gepubliceerd over 1 Henoch en de wijsheidsteksten uit Qumran.

Hij is hoofdredacteur van de Journal for the Study of Judaism, secretaris van de International Organisation for Qumran Studies (sinds 2004), en redacteur van verschillende boekenseries.