Scholar: 105 Ruta, Magdalena - View scholar details - European Association for Jewish Studies

Ruta, Magdalena - View scholar details

Ruta, Magdalena , Dr.

Magdalena Ruta is associated with one institution

Instytut Judaistyki (Institute of Jewish Studies), Uniwersytet Jagiellonski (Jagiellonian University)
ul. Józefa 19
Kraków
31-056 Kraków
Poland
URL: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/
View more details

Position: Post Doctoral Researcher/Research Associate

Contact details
Tel: +48 12 633 7058
Fax: +48 12 634 4593
Email: ruta(AT)if.uj.edu.pl

Courses taught
Yiddish I, II, III
History of Yiddish Literature in Poland

The scholar teaches (T) and/or researches (R) in:

6. Literature (other than Biblical and Rabbinic): TR
Yiddish: TR
7. Languages: T
55: Yiddish: T

Publications

M. Ruta, Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Kraków 2003, 223

M. Ruta, Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland 1945-1968 (w:) „Scripta Judaica Cracoviensia” 2 / 2003, 61-69.

M. Ruta, Bilingualism in Literature : the Literary Works of Kalman Segal (w:) Jews and Slavs. Vol. 11. Ed. W. Moskovich and I. Fijałkowska-Janiak. Jerusalem-Gdańsk 2003, 289-298.

M. Ruta, Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman (w: ) „Akcent” 3 / 2003, 88-96.

M. Ruta, Kalmana Segala dwujęzyczność literacka (w:) Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. I. Bobrowski, Kraków 2003, s. 273-279.

M. Ruta, Bilingwisty radość (auto)-przekładu (w: ) Między oryginałem a przekładem. T. VII. Red. M. Filipowicz-Rudek i in., Kraków 2003

M. Ruta, In Quest of Identity – Kalman Segal (w: ) Jews in Silesia. Red. M. Wodziński i J. Spyra, Kraków 2001, 307-320

Description

Associate Professor in the Chair of the History of Judaism and Jewish Literatures. The author of the books Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie (Kraków 2012) and Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu (Kraków 2003), the numerous articles and translations of Yiddish literary texts, eg. she edited the bilingual volume of poetry in her translation Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce (Kraków, 2012). She has been the editor of the book Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce (Kraków-Budapeszt 2008) and the co-editor (together with Elvira Groezinger) of Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Postwar Era (Wiesbaden 2008). Her academic interests are: the history of Yiddish literature, connections between Yiddish and Polish literature, translations and popularization of Jewish writers’ works. Now she researches the Yiddish literature in postwar Poland.